Beynalxalq ödül

Sorğu


Sizcə qlobalaşmaya təkan verən amil hansıdır?Və s...


Məsələn, amerkanların General Motors şirkətinin bütün dünyaya səpələnmiş 100 mindən çox təchizatçı kompaniyası var. Eləcə də almanların Mersedes şirkəti, fransızların Pegeaut, Renault şirkətləri. Dünyada neft və qaz yataqlarının işlənməsi, neft və qazın nəqli sahəsində peşəkarlaşmış - BP, ŞEVRON, EXON-MOBİL, SAİPEM, TOTAL-FİNA-ELF kimi nəhənglər indi bir dövlətin sərhədlərinə sığışmırlar.

Ölkələr arasında iqtisadi və sosial əlaqələrin gücləndiyi, ideoloji fərqliliklərin səbəb olduğu qütbləşmələrin ortadan qalxdığı son 30-35 ildə dünyanın yeni bir prossesin- qloballaşma prossesinin təsir dairəsinə girdiyi qəbul edilməkdədir. Xüsusən 1970-ci illərin ortalarından etibarən maliyə bazarlarındakı liberallaşma və informasiya texnologiyalarındakı inkişaf ilə başlayan və tədricən iqtisadiyyatın bütün sahələrini öz təsir dairəsinə alan qloballaşma və buna paralel olaraq da regionallaşma prossesi son illərdə sosial, mədəni və siyasi sahələrdə də müəyyən edici olmağa başlamışdır.

Türkiyənin İstanbul şəhərindəki Lütfi Kırdar konfrans və sərgi sarayında TOBB-un ev sahibliyi ilə həyata keçiriliən 5-ci Dünya Palatalar Konqresi öz işinə başladı. Konfransda TOBB başqanı M.Rıfat Hisarcıkıoğlu, AB-ın keçmiş xarici işlər naziri Madlen Olbrayt, Dünya Palatalar Federasiyası başqanı Rona Yırcalı, ICC başqanı Markos Vallenberq və köməkçisi Viktor Fung və s. iştirak edirlər.

Dünyada gedən proseslər birmənalı şəkildə göstərir ki, XXI əsrdə bəşəriyyətin inkişaf strategiyasını xeyli dərəcədə məhz qloballaşma müəyyənləşdirəcəkdir. Bu da qanunauyğundur, çünki biz tarixdə ilk dəfə olaraq Şeksprin ritorik "olum, ya ölüm" sualının bəşəriyyət qarşısında duran problem kimi yeni səpkidə

TV lahiyə