Beynalxalq ödül

Sorğu


Sizcə qlobalaşmaya təkan verən amil hansıdır?İqtisadiyyat


Maliyyə bazarının qloballaşnması və sərmayə hərəkətlərinin təhlili
Beynəlxalq bankçılıq və onun xidmət vahidləri
Xarici bankların Azərbaycanın maliyyə bazarında iştirakının müsbət və mənfi yönləri
Avropa Yevro-da birləşdi, türk dünyası ölkələri
Yeganə pul vahidində birləşə bilərmi?
İnflyasiya və maliyyə bödranından çıxmağa
Potensial imkanımız var
Maliyyə böhranı nədən yaranır?

Ötən yüzilin səksəninci illərindən başlayaraq işlək terminə çevrilən «qloballaşma» tanınmış maliyyəçi Corc Sorosun dili ilə desək, çox geniş məzmuna malikdir. Elə buna görə də, «qloballaşma» termininə münasibətdə rəylər haçalanır və onun mahiyyəti barədə saysız-hesabsız fikirlər irəli sürülür.

TV lahiyə