Beynalxalq ödül

Sorğu


Sizcə qlobalaşmaya təkan verən amil hansıdır?Mükafatlarımız


«Yeni İqtisadiyyat» müasir mətbuata gətirdiyi yeniliyə görə «Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu»nun «Milli Külturoloji» mükafatına - «2006-cı ilin iqtisadiyyat jurnalı» xüsusi diplomuna layiq görüldü.

Ölkədə nəşr olunan ən yeni kitabların sərgisini keçirməklə yanaşı, təşkilatçılar müxtəlif nominasiyalar üzrə ən maraqlı kitab və dərgiləri, müəllifləri, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri olan qurumları da mükafatlandırdılar.

TV lahiyə